DE TIEN GEBODEN VOOR DE KERST RACE:

1. Het is en blijft een gezelligheidswedstrijd waarbij sportiviteit voorop staat (en de after-sail).We varen dus b.v. de juiste baan, corrigeren een valse start (door het opnieuw te doen, zonder te hinderen), geven op een duidelijke manier voorrang en voorkomen ten alle tijden aanvaringen. Kortom, we varen volgens de regels voor wedstrijdzeilen maar het mes komt niet op tafel!

2. Veiligheid is essentieel! Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de schipper. Hij en hij alleen is verantwoordelijk voor het besluit om deel te nemen en te gaan of te blijven varen. Hij houdt daarbij zorgvuldig  rekening  met de bijzondere eisen die het seizoen (winter), de heersende (weers-)omstandigheden zoals wind, temperatuur en watertemperatuur, aan zijn schip en de geoefendheid van zijn bemanning stelt.

Hij neemt de juiste veiligheidsmaatregelen (kleding, lifeline, zwemvest, etc.) en zorgt voor voldoende reddingsmateriaal. Als het nodig is, maar ook bij twijfel of dit nodig is, worden andere schepen en opvarende geholpen of wordt hulp aangeboden.

Schepen die na ingeschreven te zijn niet starten of niet finishen, dienen dit direct aan de kerstman te melden, door altijd de wedstrijdverklaring in te leveren of in andere gevallen dit telefonisch of anderszins duidelijk kenbaar te maken.

Luister uit op VHF kanaal 68, dit kanaal is uitsluitend voor veiligheid (Post Wemeldingen) en oproepen of korte mededelingen. Onderlinge conversatie verder via kanaal 77.

3. Er wordt gevaren in twee klassen Gemeten op basis van ORC-CLUB of IRC en ONGemeten. U kunt alleen in een gemeten klasse varen indien u een (kopie van een) geldige meetbrief (ORC of IRC) overlegt. Ongemeten schepen krijgen door de kerstman naar beste weten een handicapfactor toegewezen. Behoudens aperte fouten is over deze handicap verder geen discussie mogelijk. Switchen van klasse is toegestaan maar een overall-uitslag is dan vanzelfsprekend niet altijd mogelijk. Aan het eind van het seizoen (april) worden er overall prijzen uitgereikt, gebaseerd op de vijf beste resultaten van een schip in de serie

4. De startvolgorde is: VOLGENS DE UNIEKE KERSTRACE RATING

Startprocedure voor alle klassen;

ZELF START TIJD AAN HOUDEN

BIJ HET UITVAREN van de haven de SCHEPEN DIE STARTEN HEBBEN VOORRANG

Met de motor tot de startlijn.

Bij een algemene terugroep van een klasse (massale valse start) gaan de beide zwaailichten op de startauto branden, vergezeld van een langdurig geluidssignaal en sluit de betreffende klasse achter aan in de startvolgorde. Zij starten dus 10 minuten na de laatste reguliere start.

Procedure bij een individuele terugroep: alleen korte geluidssignalen, de koplampen van de startauto knipperen en er blijft één zwaailicht branden.

De startzone moet worden vrijgehouden door de niet startende schepen. Deze moeten vanaf het 5 minuten sein voor de eerste start ruim achter de startlijn blijven en de startende schepen ruim baan geven.(Dus niet even een proefstartje meedoen).De startlijn wordt gevormd door de denkbeeldige lijn van de twee palen op het oostelijke havenhoofd en wordt begrensd door de groene ton SvK 9. Start dus ten zuiden van boei SvK 9 .De finish is de lijn tussen de vlaggenmast op het oostelijke havenhoofd en de groene ton SvK 9.

5. De inschrijving gebeurt op zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur in het matrozenhok, dit is het kantoortje onder aan de trap naar het terras. De eerste inschrijving van het seizoen wordt uitsluitend door de schipper gedaan. Indien tijdens het seizoen een ander als schipper op een ingeschreven boot fungeert, dient deze dit persoonlijk bij de inschrijving aan de KERSTMAN te melden.

Bij de inschrijving of aanmelding worden wedstrijdverklaringen uitgereikt. Deze moeten uiterlijk 1 uur na de finish duidelijk en volledig ingevuld worden ingeleverd (in de emmer bij de deur naar de jachtclub). Na 17.00 uur kan er niet gefinisht worden. Mocht er voor die tijd al geen teken van leven meer zijn op het havenhoofd als de start/finish commissie in slaap gevallen is, of zelfs verdwenen (kou, verveling, dorst), dient men zelf de finishtijd te noteren. Dit dient overigens altijd te gebeuren om later eventuele lees- of schrijffouten te kunnen corrigeren.

6. De briefing vindt plaats om 11.00 uur in de Yachtclub. Daarbij worden ook de banen voor de verschillende klassen bekend gemaakt, dus pen en papier meenemen!                                                                                                       

Opgelet: Als in de baanbeschrijving de naam van een vaarwater wordt genoemd, dan moeten alle merktekens aan de vaarwaterzijde voorbij gevaren worden.

7. De kerstman bepaald de baan naar gelang de weersomstandigheden.                   

Zij behouden zich het recht voor de wedstrijd niet te laten doorgaan.                         

Zij behouden tevens zich het recht voor schepen, schippers en/of bemanningen te straffen, te diskwalificeren of uit te sluiten.

8. Het karakter van de kerstrace wedstrijd sluit uit te protesteren tegen: deelnemers, banen, start/finish commissie, klassenindeling, het weer, uitslagen, rating en de KERSTMAN.

9. De KERSTMAN heeft altijd gelijk .

10. Als de KERSTMAN geen gelijk heeft treedt automatisch gebod 9 in werking.